Pomożemy Ci zmniejszyć ryzyko przy jednoczesnym nadążeniu
                                                    za postępującymi zmianami

GFX-Consulting - Centrum Wsparcia dla Biznesu
Pojawienie się na rynku GFX-Consulting to następstwo rosnącej świadomości menadżerów oraz sposób zarządzania jednostkami gospodarczymi.    Z doświadczenia wiemy, że pełna koncentracja na zasadniczej działalności pozwala firmom optymalizować swoje wyniki. Zastosowanie outsourcingu umożliwia koncentrację na kluczowych problemach Firmy. Jak udowodniono w przeprowadzanych badaniach, zlecenie niektórych usług firmom zewnętrznym stanowi strategiczne narzędzie biznesowe, które pomaga zarządzać przedsiębiorstwem i umożliwia mu szybszy wzrost.
Jesteśmy profesjonalistami świadczącymi usługi dla szerokiej grupy podmiotów gospodarczych. Nasze wszechstronne wykształcenie i wieloletnie doświadczenie jest gwarancją sukcesu  a naszym klientom zapewniamy  najwyższy poziom świadczonych usług, między innymi:

 •      oszczędność kosztów,
 •            profesjonalne wykonanie powierzonych zadań,
 •            zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
 •            poufność wszelkich danych wynikających ze zlecenia,
 •           dostęp do wiedzy specjalistycznej naszych konsultantów,
 •            indywidualne podejście do każdego z Klientów.


PORADY ON-LINE 

Porady on-line to możliwość uzyskania w szybki sposób rozwiązań bieżących problemów nurtujących zarówno przedsiębiorców jak i pracowników.

Doradzamy naszym Klientom we wszystkich dziedzinach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zarządzaniem Firmy w zakresie BHP i RODO (ochrona danych osobowych) a także pracownikom w przysługujących im prawach.

Szczegóły oferty pod numerem 606 762 223


Regulamin porad on-line
 1. Klient przesyła zapytanie drogą internetową na adres gfx-consulting@wp.pl dotyczące danej sprawy, dołączając posiadane dokumenty z nią związane.
 2. Obowiązkiem Klienta jest wskazanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu mailowego.
 3. Klient wysyłając zapytanie, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Cena podstawowej usługi wynosi 50 PLN (netto). W przypadku zawiłości prawno-formalnych Firma przesyła na wskazany adres mailowy ofertę cenową, odnoszącą się do złożonego zapytania przez Klienta.
 5. Opcjonalny termin wykonania usługi wynosi maksymalnie 24 godziny. Termin ten może ulec zmianom w przypadku zawiłego charakteru sprawy bądź z powodu przesłania przez Klienta dodatkowych dokumentów lub informacji, koniecznych do udzielenia porady.
 6. W przypadku przyjęcia oferty, Klient przekazuje uzgodnione honorarium powiększone o podatek VAT (23 %), na konto GFX-Consulting, wskazane na stronie www.gfx-consulting.pl
 7. Po uiszczeniu honorarium wykonujemy zleconą usługę.
 8. GFX-Consulting może odmówić wykonania usługi na rzecz Klienta.
 9. Klient otrzymuje odpowiedź w formie PDF na wskazany przez siebie adres mailowy.
 10. Po wykonaniu usługi wystawiamy fakturę VAT zgodnie z danymi osobowymi wskazanymi przez Klienta.

W ramach świadczonych usług proponujemy:

 • Outsourcing - obsługa w zakresie BHP 
 • Obsługa w zakresie Ochrony Danych Osobowych
 • Stały nadzór Inspektora Ochrony Danych Osobowych (wymagania RODO)
 • Audyty RODO i BHP
 • Szkolenia wewnętrze z Ochrony Danych Osobowwych      
 • Szkolenia wstępne i okresowe BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego,
 • Konsultacje i pomoc w opracowaniu instrukcji                  roboczych  maszyn i urządzeń w zakresie bhp,
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w pracy,  w drodze do i z pracy,
 • Sporządzanie instrukcji i dokumentacji RODO i BHP
 • Konsultacje z  zakresu Kodeksu Pracy,
 • Projektowanie Systemów Zarządzania,
 • Doradztwo w zakresie szkolenia i rozwoju personelu (HR),
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania.


 


 

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl