Pomożemy Ci zmniejszyć ryzyko przy jednoczesnym nadążeniu
                                                    za postępującymi zmianami


Identyfikacja zagrożeń oraz odpowiedni dobór i szybka dostępność do sprzętu medycznego mają kluczowe znaczenie dla zdrowia - poszkodowanego w wyniku urazu lub nagłego zachorowania – pracownika bądź ucznia.

Oferowany przez nas kurs podstawowy pierwszej pomocy pozwoli nabyć uczestnikom najważniejsze umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zdobyć praktyczną i nieocenioną w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia wiedzę. Szkolenie prowadzone jest  w formie ćwiczeń praktycznych uzupełnianych częścią teoretyczną. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy mają okazję wielokrotnie przećwiczyć omawiane algorytmy postępowania.  W trakcie kursu szkolimy, jak postępować w sytuacji wypadku komunikacyjnego oraz jak pomóc poszkodowanej osobie. Uczymy także, jak poprawnie powiadamiać odpowiednie służby oraz zadbać o bezpieczeństwo własne i pozostałych uczestników na miejscu zdarzenia.

Kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom

Uczestnicy naszego szkolenia poznają najważniejsze aspekty udzielania pierwszej pomocy dzieciom, dowiadują się, jak zapewnić swoim najmłodszym podopiecznym optymalne środki bezpieczeństwa, zabezpieczając ich najbliższe otoczenie - np. dom, przedszkole czy żłobek - czy poznając kluczowe różnice pomiędzy pierwszą pomocą udzielaną dzieciom, a dorosłym.Lp.

PROGRAM SZKOLENIA

 

Liczba godzin *

 

Teoria

 

Praktyka

1.

 

Zagadnienia wstępne:

definicja pierwszej pomocy,

stan zagrożenia życia,

aspekt prawny udzielania pierwszej pomocy.

0,5

 

2.

 

Ogólne zasady postępowania na miejscu wypadku:

 rola świadka zdarzenia w udzielaniu pierwszej pomocy,

 bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy,

ocena stanu poszkodowanego,

zasady wzywania służb ratowniczych.

1

4

3.

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

1

4.   

 

Pierwsza pomoc w wybranych przypadkach:

       krwotoku, zranienia, amputacji,

       złamania, zwichnięcia, skręcenia,

       obrażeń głowy i kręgosłupa,

       obrażeń brzucha i klatki piersiowej,

       upadku z wysokości,

       wypadku komunikacyjnego,

       porażenia prądem elektrycznym,

       oparzenia,

       odmrożenia,

       hipotermii,

       zatrucia,

       ciała obcego w krtani,

       utonięcia,

       uduszenia,

       omdlenia,

       ukąszenia i użądlenia,

4

4

 

5.

Wstrząs i postępowanie przeciwwstrząsowe

1

6.

Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

0,5

 

Razem

8

8

  * Godzina lekcyjna trwa 45 minut

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl