Pomożemy Ci zmniejszyć ryzyko przy jednoczesnym nadążeniu
                                                    za postępującymi zmianami

     

     

       Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – w skrócie RODO – weszło w życie 25 maja 2018 roku. 
Oznacza to szereg obligatoryjnych zmian, które będą dotyczyć wszystkich przedsiębiorców – od wielkich korporacji
po najmniejsze rodzinne firmy.

      W związku ze zmianami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych  proponujemy pomoc  w  kompleksowej obsłudze Firm w niżej wymienionym zakresie oraz stałą współpracę z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Kluczowe obszary RODO obsługiwane przez nas, to:

 

Analiza ryzyka:

 • określenie punktu wyjścia dla wdrożenia zabezpieczeń zgodnych z RODO,
 • zdefiniowanie procesów zachodzących w organizacji,
 • zidentyfikowanie zagrożeń, podatności, prawdopodobieństwa, skutków i obecnych zabezpieczeń,
 • opracowanie planu postępowania z ryzykiem
Dostosowanie środków technicznych i IT
 • określenie jakie środki techniczne przy uwzględnieniu oszacowanego ryzyka będą odpowiednie,

 • określenie jakie środki IT przy uwzględnieniu oszacowanego ryzyka będą spełniały wymogi RODO,
 • ocena adekwatności zastosowanych zabezpieczeń,
 • stworzenie procedury m.in.: szyfrowania danych osobowych i pseudonimizacji,

Dostosowanie środków organizacyjnych
 • określenie jakie środki organizacyjne przy uwzględnieniu oszacowanego ryzyka będą odpowiednie,
 • ocena adekwatności zastosowanych do tej pory zabezpieczeń,
 • wprowadzenie wśród pracowników procedur postępowania z danymi
Usuwanie danych

 • analiza danych podlegających niszczeniu i terminów w jakich to jest dokonywane,

 • analiza metod usuwania danych i ich skuteczności
 • stworzenie procedur niszczenia danych z nośników papierowych oraz danych z nośników elektronicznych

Stworzenie dokumentacji ochrony danych osobowych

 • przegląd dotychczas funkcjonującej dokumentacji ochrony danych osobowych,

 • dostosowanie funkcjonujących polityk do nowych przepisów przy uwzględnieniu oszacowanego ryzyka,
 • stworzenie nowych procedur pod kątem wymogów RODO.
Rejestr czynności przetwarzania

 • analiza czy organizacja ma obowiązek stworzyć przedmiotowy rejestr,

 • weryfikacja procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • stworzenie szablonu rejestru czynności przetwarzania w kontekście zidentyfikowanych procesów.
Weryfikacja podstaw przetwarzania

 • przegląd procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ustalenie podstaw prawnych uprawniających do przetwarzania danych osobowych,

 • weryfikacja podstaw do przetwarzania danych wrażliwych,

 • przegląd treści zgód na podstawie, których dochodzi do przetwarzania danych osobowych
 • dostosowanie formularzy zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłaszanie naruszeń

 • stworzenie procedury postępowania w razie wystąpienia incydentu ochrony danych osobowych,

 • stworzenie szablonu rejestru naruszeń ochrony danych osobowych.


ą